Truyện Cổ Tích Việt Nam — Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ

2,274 views

0   0


Xuất bản 2 năm trước

Truyện cổ tích là một thể loại văn học được tự sự dân gian sáng tác có xu thế hư cấu, bao gồm cổ tích thần kỳ, cổ tích thế sự, cổ tích phiêu lưu và cổ tích loài vật.

Đồng Tiền Vạn Lịch http://youtu.be/8_Z8KwRLgTc
Chưa Đỗ Ông Nghè Đã Đe Hàng Tổng http://youtu.be/TCWmNhQyWMk
Người Thợ Mộc Nam Hoa http://youtu.be/N-Xi9-ganEo
Thần Giữ Của http://youtu.be/K1KZo2XlKe8
Bính và Đinh http://youtu.be/FK_P7kjPOk4
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt http://youtu.be/Nfk-lRRoDFg
Sinh Con Rồi Mới Sinh Cha
Mưu Trí Đàn Bà http://youtu.be/XGklsT3_7R8
Lấy Chồng Dê http://youtu.be/mf24jCD6A5k
Nàng Xuân Hương http://youtu.be/pmfeinZKBVk
Sự Tích Quả Roi http://youtu.be/RmS2kTaFOG8
Của Thiên Trả Địa http://youtu.be/9DAexD6X7qY
Kiện Cây Đa http://youtu.be/I9y3VHQ8qDk
Tam và Tứ http://youtu.be/I0LI5BTF6rE
Miếng Trầu kì Diệu http://youtu.be/Q2gN7mXKSDw
Người Học Trò Và 3 con Quỷ http://youtu.be/wyrVNFtxbv0
Bài Học Nhớ Đời http://youtu.be/16GXqWSpaww
Đầy Tớ và Tên Trộm http://youtu.be/cGLU4mm2oNQ
Ba Chàng Thiện Nghệ http://youtu.be/2WQdOJGMrKM
Anh Học Trò Nghèo và Ngọc Hoàng http://youtu.be/oDVgfoh56Z8
Sự Tích Thành Hoàng Sống http://youtu.be/Njl-PPDYe6o
Sự Tích Con Khỉ http://youtu.be/l8psUAbee4Q
Cây Tre Trăm Đốt http://youtu.be/MmD2mXGm_2Q
Quận Gió http://youtu.be/NBxgqjqtCkk
Nói Dối Như Cuội http://youtu.be/0HJSjFjd1PQ
Mũi Dài http://youtu.be/i-zki8wdkvc
Hà Rầm Hà Rạc http://youtu.be/fuqx1VPIwS8
Chàng Rể Thông Manh http://youtu.be/-ZQbBM3mN44
Miếng Trầu kì Diệu http://youtu.be/BfJqBf1U1IM
Chiếc Áo Tàng Hình http://youtu.be/Akd8sChrkUI
Sự Tích Con Dã Tràng http://youtu.be/2qE-tqKpb5Y
Sự Tích Cây Chổi http://youtu.be/OLEH2ZHhhx8
Chàng Đốn Củi và Con Tinh http://youtu.be/ncpbORwhLf4
Vua Heo http://youtu.be/EjJjFCqPM40
Người Hóa Dế http://youtu.be/RI4y7qsdjgc
Đúc Người http://youtu.be/BuYh4KKp3TI
Phượng Hoàng Đất http://youtu.be/jodgIfnqkY0
Thạch Sùng http://youtu.be/WHoVVOlPo8M
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết http://youtu.be/AYseIBNJBg0
Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ http://youtu.be/XUqRj7mPFEY
Hoàng Tử Cứu Mẹ http://youtu.be/MmXXtDgpoxo
Hai Cô Gái và Cục Bứu http://youtu.be/fHqEUdQEdFo
Chàng Ngốc Phiêu Lưu Kí http://youtu.be/16Rl-MWsbks
Xét Sử Tài Tình http://youtu.be/1L-4saMaB-E
Thạch Sanh Lý Thông http://youtu.be/csQxx7tX9yo
Sự Tích Trái Dưa Hấu http://youtu.be/eHRFCKLcTMA
Thầy Lang Bất Đắc Dĩ http://youtu.be/Sb-A_7ruan8
Cậu Bé Thông Minh http://youtu.be/Iu0f7BEoqIA
Bụng Làm Dạ Chịu http://youtu.be/WnxzWWXRGwg
Ăn Khế Trả Vàng http://youtu.be/BROT2EDoqcQ
Ai Mua Hành Tôi http://youtu.be/i7c7Qxon51o

Xem Thêm
Bình luận