Shapes Song | Nursery Rhymes | from LittleBabyBum!

9,025 views

0   0


Xuất bản 3 năm trước

Download LBB videos http://www.littlebabybum.com/shop/videos
Plush Toys: http://littlebabybum.com/shop/plush-toys/
© El Bebe Productions Limited

Nếu Video gặp vấn đề. Bạn có thể Click vào Report(). Cảm ơn!

Danh mục Video  /  Học tập

Tagslearning shapes squares triangles rectangles circles stars ovals hearts diamonds

Xem Thêm
Bình luận