Five Little Monkeys Jumping On The Bed - Nursery Rhymes Karaoke Songs | ChuChu TV Rock 'n' Roll

6,074 views

0   0


Xuất bản 2 năm trước

Here comes the Five little monkeys Karaoke song. Make your kids jump and dance with their ChuChu TV monkey friends.

============================================
Music and Lyrics: Copyright 2016 ChuChu TV™ Studios
Video: Copyright 2016 ChuChu TV™ Studios
============================================

Xem Thêm
Bình luận